Şirketler Hukuku

Ticaret ülke çapında ve uluslararası alanda çok büyük bir yayılma göstermiştir. Bundan dolayı, ticaret davalarının ele alındığı, ticaret mahkemelerinin kurulması gibi bir ihtiyaç olmuştur. Ticari davalar, Türk Ticaret Kanunu ve bazı başka kanunlarla sınırları belirtilmiş davalardır.

ticaridavalar3 - Şirketler HukukuTicari davalar, o bölgedeki Ticaret Mahkemelerinde görülür. Davanın görüleceği yerde Ticaret Mahkemesi yoksa ticari dava, Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür. Ticari davalarda, hem güvenlik hem de hızlı çözüm gereklidir. Bu alanda uyuşmazlıkların çözümleri için, mahkemelerin nitelikleri kadar, savunma makamının da bilgi ve becerisi de önem arz etmektedir. Ticari davalar hususunda uzmanlaşan avukatlar, müvekkilinin olası zararlarının önüne geçebilecek yeterliliğe sahiptir. Ticari davalar, kapsamları itibariyle birkaç başlık altında ele alınır.

Mutlak Ticari Davalar Nedir?

Mutlak Ticari davalar, Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1. maddesinde belirlenmiştir. Bu kapsamdaki davalarda, tarafların, ticari olup olmadığına bakılmaksızın, ticari sayılan davalara Mutlak ticari davalar denilir. Bir davanın, Mutlak ticari kapsamına alınabilmesi için 4/1. bendinde sıralanan davalar arasında veya özel kanunlarda yer alması gereklidir.

Nispi Ticari Davalar Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1. maddesinde tarif edilmektedir. Her iki tarafın da ticari işletme olması halinde açılan ticari davalara, nispi ticari davalar denilir. Nispi ticari sayılan davalarda, her iki tarafın da tacir olması ve uyuşmazlığın her iki tarafın da işletmelerini ilgilendirmesi gerekmektedir.

Bunun dışında yalnızca bir tarafın ticari işletme olduğu durumlarda açılan davalar ise, bir tarafın ticari işletme olduğu davalardır. Bu genellikle, fikri haklarla ilgili olan davalardır.

Ticari Davalara Bakan Avukatlar

Hukuktaki branşlaşmaya paralel olarak, mahkemeler birbirinden farklı özellikteki davalara bakmak maksadıyla kurulmuştur. Ticaret Mahkemeleri de bu mahkemelerden biridir. Ticari uyuşmazlıklara bakan, alanında uzman olan mahkemelerdir. Bununla beraber, ticaret davaları, hukukun tüm alanlarında olduğu gibi, kafa karıştırabilecek usuller içermektedir. Bu noktada yapılacak bir hata davanın seyrini olumsuz yöne gitmesine sebep olacaktır. ÇAĞ Hukuk Bürosu olarak, ticaret davalarında elde ettiğimiz tecrübe ile müvekkilimiz adına gerekli prosedürleri yerine getirmekteyiz. Bu sayede, müvekkilimizin, zaman kaybetmesine mani olmaktayız.